A A A

Proiectul de lege pentru completarea art. 27 din Codul audioviziualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006

NumeDescarcă

Proiectul de lege pentru completarea art. 27 din Codul audioviziualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006

Notă informativă

Sinteza recomandărilor/avizelor la proiectul hotărârii Guvernului ”Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 27 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006” – parvenite din partea autorităților publice centrale și altor instituții interesate

Data publicării: 10 februarie 2017
Termenul limită de consultare: 09 martie 2017
Date de contact: Vitalie Boboc,+373 22 251 157