A A A

Proiecte în discuție

Proiectul Hotărârii Guvernului "Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunicațiilor poștale pe anii 2017-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia"

 •  Data publicării: 20.04.2017
  Termen limită de consultare: 15.05.2017
  Date de contact:

  • Tamara Ropot, tel: +373 22 251 139, e-mail: tamara.ropot@mtic.gov.md
  • Nicolae Tărăcilă, tel: +373 22 251 111, e-mail: nicolae.taracila@mtc.gov.md 

Proiectul Hotărârii Guvernului ”Privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează in unele hotărîri ale Guvernului”

 • Data publicării: 31.03.2017

  Termen limită de consultare: 28.04.2017

  Date de contact: Plămădeală Igor, tel: +373 22 251 183, e-mail: igor.plamadeala@mtic.gov.md

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri immobile

 • Data publicării: 28.03.2017

  Termen limită de consultare: 28.04.2017

  Date de contact: Sergiu Florea, tel: +373 22 251 162, e-mail: sergiu.florea@mtic.gov.md

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

Proiectul de lege pentru completarea art. 27 din Codul audioviziualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006

 • Data publicării: 10 februarie 2017
  Termenul limită de consultare: 09 martie 2017
  Date de contact: Vitalie Boboc,+373 22 251 157

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.770 din 15 octombrie 2012

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 1047 din 8 noiembrie 1999

 • Data publicării: 06 februarie 2017
  Termenul limită de consultare: 06 martie 2017
  Date de contact: Igor Plămădeală, consultant DPTI, tel: +373 22 251 183, e-mail: igor.plamadeala@mtic.gov.md

Proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea bugetului Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 pentru anul 2017

Pagini