A A A

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Ordinului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor cu privire la modificarea şi completareaReglementării tehnice „Televiziune digitală. Sisteme, parametri de bază şi metode de măsurări”.

Setul de materiale este plasat pe pagina-web oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Proiecte în discuţie”.

În acest sens, solicităm prezentarea opiniilor, propunerilor şi recomandărilor Dvs la acest proiect care urmează să fie expediate pînă la data de 29  aprilie 2016 în scris la adresa:

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 134, MD-2012, Chişinău

prin fax – la nr. 022 251152 sau la adresa de e-mail: andrian.dumeniuc@mtic.gov.md

Pentru informaţii suplimentare Vă puteţi adresa Serviciului reglementare tehnică şi standardizare din cadrul MTIC la tel: 022 251169, persoana de contact: Andrian Dumeniuc.