A A A

Arhiva proiectelor 2013

Proiectul "Analiza preliminară a impactului de reglementare (AIR) pentru proiectul legii privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice"

 • Data publicării: 2013-12-13
  Termenul limită de consultare: 2013-12-26
  Datele de contact: Stanislav Gordea, (+373 22) 251104, stanislav.gordea@mtic.gov.md

Lege privind semnătura electronică şi documentul electronic

 • Data publicării: 2014-01-27
  Datele de contact: Andrei Cuşcă, (+373 22) 25-11-24, andrei.cusca@mtic.gov.md
  APROBAT

Lege cu privire la organizarea şi funcţionarea serviciului 112

 • Data publicării: 2013-11-06
  Termenul limită de consultare: 2013-12-06
  Datele de contact: Sergiu Florea, (+373 22) 25-11-62, sergiu.florea@mtic.gov.md

Сu privire la punerea în aplicare a plăcilor de înmatriculare pentru vehicule, destinate transportului de călători

 • Data publicării: 2013-10-08
  Termenul limită de consultare: 2013-11-30
  Datele de contact: Eugeniu Duda, (+373 22) 25-11-83, duda.eugeniu@registru.md

Privind aprobarea Regulamentului cu privire la examinarea sesizărilor electronice publicate pe portalul www.implicare.md

 • Data publicării: 2013-10-03
  Termenul limită de consultare: 2013-11-30
  Datele de contact: Eugeniu Duda, (+373 22) 25-11-83, duda.eugeniu@registru.md

privind abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 1049 din 4 octombrie 2001

 • Data publicării: 2013-09-18
  Termenul limită de consultare: 2013-11-01
  Datele de contact: Eugeniu Duda, (+373 22) 25-11-83, duda.eugeniu@registru.md

Infrastructura informaţională internă a autorităţilor administraţiei publice

 • Data publicării: 2013-12-09
  Termenul limită de consultare: 2014-01-09
  Datele de contact: Cristina Laicovscaia, (+373 22) 25-11-69, cristina.laicovscaia@mtic.gov.md

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

 • Data publicării: 2013-09-06
  Termenul limită de consultare: 2013-11-06
  Datele de contact: Vornic Vladimir, (+373 22) 25-11-99, vladimir.vornic@mtic.gov.md

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

 • Data publicării: 2013-09-06
  Termenul limită de consultare: 2013-11-06
  Datele de contact: Vornic Vladimir, (+373 22) 25-11-99, vladimir.vornic@mtic.gov.md

Pagini