A A A

Anunţuri privind transparenţa în procesul decizional

04/25/2014 - 17:15
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice asupra proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova. Obiectivul general al proiectului constă în reducerea cazurilor de apatridie şi sporirea eficienţei activităţii instituţiilor statului, în special la determinarea apartenenţei persoanelor la cetăţenia Republicii Moldova. Setul de materiale este plasat pe pagina WEB oficială MTIC, compartimentul „ Transparenţa ”, rubrica „...
04/01/2014 - 17:00
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de creștere a competitivității industriei tehnologiei informației pe anii 2014-2020 . Obiectivul general al Strategiei este crearea condiţiilor pentru dezvoltarea industriei TI și sporirea competitivității pe plan internațional al produselor şi serviciilor TI din Moldova. Setul de materiale este plasat pe pagina WEB oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”. Recomandările Dumneavoastră referitor...
04/01/2014 - 16:45
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului de Lege cu privire la parcurile din industria tehnologiei informaţiei . Scopul proiectului de lege este crearea premiselor necesare pentru impulsionarea dezvoltării industriei tehnologiei informației orientate la export, prin crearea locurilor de muncă cu valoare adăugată înaltă şi atragerea investiţiilor autohtone şi străine. Setul de materiale este plasat pe pagina WEB oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”. Recomandările Dumneavoastră referitor...
04/01/2014 - 15:45
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Instituției publice „Centrul de Dezvoltare a Societății Informaționale” . Obiectivul general al Instituției publice „Centrul de Dezvoltare a Societății Informaționale” este implementarea politicilor de dezvoltare a societății informaționale și a sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și valorificarea posibilităților de atragere asistenței externe în acest sens. Setul de materiale este plasat pe pagina WEB oficială MTIC...
01/29/2013 - 16:30
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) a elaborat proiectul legii poştei, care a fost aprobat de principiu în cadrul şedinţei Guvernului cu condiţia atribuirii funcţiilor de reglementare unei alte autorităţi decât Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. Ulterior MTIC a definitivat proiectul legii poştei astfel ca funcţiile autorităţii de reglementare să fie atribuite ANRCETI, fiind totodată delimitate şi funcţiile între organul central de specialitate şi autoritatea de reglementare. Pentru asigurarea transparenţei în procesul decizional, MTIC expune repetat...
12/20/2013 - 15:30
Comunicat privind iniţierea consultărilor publice cu privire la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului naţional de implementare a serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice în Republica Moldova pentru anii 2014-2016 . Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor expune pe pagina web pentru consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului naţional de implementare a serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice în Republica Moldova pentru anii 2014-2016. Proiectul Programului este elaborat în...
09/23/2013 - 15:00
Consultări publice repetate la proiectul de lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) a finalizat prima etapă de consultare publică a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice. Proiectul respectiv a fost publicat pentru consultare publică în perioada 17.05.2013 – 14.06.2013 pe pagina...
06/20/2013 - 09:00
La solicitarea unor instituţii interesate, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor prelungeşte termenul de avizare şi înaintare a propunerilor la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul juridic al infrastructurii asociate reţelelor de comunicaţi electronice, construirea şi utilizarea partajată a elementelor de infrastructură asociată. Termenul limită stabilit este: 18 iulie 2013 Datele de contact: Stanislav Gordea, (+373) 22 25 11 04 , e-mail: stanislav.gordea@mtic.gov.md
05/17/2013 - 08:45
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor expune pe pagina web pentru consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul juridic al infrastructurii asociate reţelelor de comunicaţi electronice, construirea şi utilizarea partajată a elementelor de infrastructură asociată. Proiectul de lege este elaborat în conformitate cu Planul de activitate al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru anul 2013 şi are ca scop principal ajustarea cadrului legislativ naţional la dispoziţiile Directivei 2002/21/CE (...
04/03/2013 - 14:45
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) expune pe pagina web pentru consultare publică următoarele proiecte: Proiectul H.G. cu privire la modificarea Reglementării tehnice ,,Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1274 din 23 noiembrie 2007. ( http://www.mtic.gov.md/consult_public_rom/167190/) Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. ( http://www.mtic.gov.md/consult_public_rom/167189/ ) Proiectele respective au trecut prima etapă de...

Pagini