A A A

Anunţuri privind transparenţa în procesul decizional

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice repetate a următoarelor proiecte de hotărîri de Guvern: - Proiectul Hotărârii de Guvern privind crearea Instituției publice „Serviciul Naţional pentru Preluarea Apelurilor de Urgenţă 112”; - Proiectul Hotărârii de Guvern privind crearea și aprobarea Regulamentului Comitetului interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul Naţional pentru Preluarea Apelurilor de Urgenţă 112 şi serviciile specializate de urgenţă; - Proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Programului...
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice repetate a proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la programul privind securitatea cibernetică a Republicii Moldova. Setul de materiale este plasat pe pagina web oficială a MTIC la compartimentul „Transparenţa”, rubrica „ Consultări publice ”. Recomandările Dumneavoastră referitor la proiectul hotărîrii Guvernului pot fi expediate la adresa e-mail: andrei.cusca@mtic.gov.md . Termenul-limită pentru recepţionarea recomandărilor - 3.09.2015. Persoana de contact – Andrei Cușcă, Șef-adjunct al...
06/01/2015 - 15:15
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la Programul privind securitatea cibernetică a Republicii Moldova. Setul de materiale este plasat pe pagina web oficială a MTIC la compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”.
05/06/2015 - 10:30
MTIC a elaborat şi expune pentru consultări publice proiectul hotărîrii Guvernului " Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 210 din 24 martie 2014 ". Proiectul nominalizat şi documentele aferente pot fi accesate la compartimentul "Transparenţa", subcompartimentul "Consultări publice".
04/01/2015 - 16:30
MTIC a elaborat şi expune pentru consultări publice proiectul hotărîrii Guvernului "Cu privire la modificarea și completarea Reglementării tehnice " Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicații și recunoașterea conformității acestora" aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1274 din 23 noiembrie 2007." Proiectul nominalizat şi documentele aferente pot fi accesate la compartimentul "Transparenţa", subcompartimentul "Consultări publice".
03/27/2015 - 16:15
MTIC a elaborat şi expune pentru consultări publice proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea pp.18 şi 19 din Programul de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020 şi stabilirea valorilor minime de expunere la concurs a taxelor de licenţă pentru resursele de spectru radio disponibile din benzile de frecvenţe 800 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 3400-3600 MHz şi 3600- 3800 MHz. Proiectul nominalizat şi documentele aferente pot fi accesate la compartimentul „Transparenţa”, subcompartimentul „Consultări publice”.
12/19/2014 - 13:15
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii privind modificarea și completarea punctului 15 din Regulamentul cu privire la paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.188 din 3 aprilie 2012. Prin Hotărârea nr. 76 din 16 mai 2014 Parlamentul a aprobat Planul de acţiuni pe anii 2014–2015 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2015, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.154 din 21 iulie 2011. În scopul executării...
08/14/2014 - 13:45
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului legii poștei in legatură cu avizarea repetată a acestuia. Aprobarea proiectului legii poştei este inclusă în Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015, aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.289 din 7.05.2012. Proiectul legii poştei a fost aprobat de principiu în cadrul şedinţei Guvernului din 31 octombrie 2012, cu condiţia atribuirii funcţiilor de reglementare unei alte autorităţi decât Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. Deoarece ulterior Guvernul a fost...
07/29/2014 - 13:45
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor expune pe pagina web pentru consultare publică proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative a fost elaborat în vederea atribuirii Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) a competenţelor de verificare şi monitorizare a aplicării prevederilor Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, de...
05/27/2014 - 11:45
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice asupra proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea componenţei nominale a colegiului MTIC . Obiectivul general al proiectului constă în aducerea componenţei nominale a Colegiului MTIC în concordanţă cu prevederile Legii nr. 98 din 04 mai 2012. Setul de materiale este plasat pe pagina WEB oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”. Recomandările Dumneavoastră referitor la proiectul hotărîrii Guvernului pot fi expediate la următoarea adresă electronică:...

Pagini