A A A

Anunţuri privind transparenţa în procesul decizional

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Programului „Crearea, dezvoltarea şi valorificarea conţinutului digital din Republica Moldova pentru anii 2016-2020” . Setul de materiale este plasat pe pagina web oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”. Recomandările Dumneavoastră referitor la proiectul Hotărîrii Guvernului pot fi expediate la următoarea adresă electronică: veronica.stratan@mtic.gov.md . Termenul limită pentru recepţionarea recomandărilor este 18 martie 2016 . Persoana de contact...
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului privind modificarea și completarea punctului 15 din Regulamentul cu privire la paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.188 din 3 aprilie 2012 . Setul de materiale este plasat pe pagina web oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”. Recomandările Dumneavoastră referitor la proiectul Hotărîrii Guvernului pot fi expediate la următoarea adresă electronică: veronica.stratan@mtic...
03/15/2016 - 09:00
Anunț privind iniţierea consultării publice a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și efectivului-limită ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și efectivului-limită ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor . Setul de materiale este plasat pe pagina web oficială MTIC,...
02/19/2016 - 09:00
Anunț privind iniţierea consultării publice a proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 24 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 24 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997. Prezentul proiect de...
11/16/2015 - 08:15
AVIZ privind iniţierea procesului de consultare publică a proiectului Ordinului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice ,,Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive” Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Ordinului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice ,,Radiocomunicaţii şi radiodifuziune...
Anunț privind iniţierea consultării publice asupra proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor MTIC , 25.06.2014 Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice asupra proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea componenţei nominale a colegiului MTIC Obiectivul general al proiectului constă în aducerea componenţei nominale a Colegiului MTIC în concordanţă cu prevederile Legii nr. 98 din 04 mai 2012. Setul de materiale este plasat...
MTIC a extins termenului de consultare publică la proiectul legii comunicaţiilor electronice Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) anunţă prelungirea, până la data de 6 noiembrie 2015, a termenului de consultare publică la proiectul legii comunicaţiilor electronice. MTIC a decis să extindă termenul de consultare publică a proiectelor nominalizate la solicitarea unor furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Proiectul de lege şi nota informativă pot fi accesate pe pagina web a MTIC (compartimentul „Transparenţa”, subcompartimentul „Consultări publice/...
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Ordinului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică ,,Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora”. Setul de materiale este plasat pe pagina Web oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Proiecte în discuţie”. În acest sens, solicităm prezentarea opiniilor, propunerilor şi recomandărilor Dvs la acest proiect care urmează...
Aviz privind iniţierea consultărilor publice cu privire la proiectul legii comunicaţiilor electronice Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor expune pe pagina web pentru consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului legii comunicaţiilor electronice. Proiectul legii comunicaţiilor electronice în redacţie nouă este elaborat în conformitate cu prevederile Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 (titlul IV, capitolul 18, anexa XXVIII-B) , aprobat prin...
Aviz privind iniţierea procesului de consultare publică a proiectului Ordinului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor ,,cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice ,,Parametrii tehnici de emisie a dispozitivelor cu rază mică de acţiune””. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Ordinului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor ,,cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice ,,Parametrii tehnici de emisie a dispozitivelor cu rază mică de acţiune””...

Pagini