A A A

Anunţuri privind transparenţa în procesul decizional

ANUNȚ! Invitație de prezentare a ofertelor pentru procurarea de achiziții- hârtie pentru xerox, pentru anul 2017
AVIZ Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă convocarea şedinţei de examinare pentru obţinerea certificatelor de radioamator Comisia de calificare pentru eliberarea certificatelor de radioamator a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), în conformitate cu pct.32 din Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.29 din 29 martie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.116-118, art.740) anunţă despre convocarea pe 15...
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 240 din 8 mai 2015 Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă iniţierea elaborării proiectului de hotărîre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 240 din 8 mai 2015 . Scopul proiectului este sporirea eficienței utilizării spectrului de frecvențe radio, diminuarea costurilor pentru radiodifuzori și soluționarea problemelor care împiedică realizarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea...
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii Guvernului privind reorganizarea Întreprinderii de Stat "Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio" . Setul de materiale este plasat pe pagina web oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”. Recomandările Dumneavoastră referitor la proiectul Hotărîrii Guvernului pot fi expediate la următoarea adresă electronică: andrei.cusca@mtic.gov.md . Termenul limită pentru recepţionarea recomandărilor este 03 octombrie 2016 . Persoana de contact – Andrei...
MTIC invită reprezentanții mass-media la o masă rotundă cu tema „Funcționalitatea Registrului de Stat al Populației sub aspectul furnizării informației către Registrul de Stat al Alegătorilor”. Prezentarea va avea loc miercuri, 21 septembrie, cu începere de la ora 11.00, la sediul ÎS CRIS „Registru” (mun. Chișinău, str. Pușkin, 42). La eveniment au fost invitați să participe reprezentanți ai misiunilor diplomatice și organizațiilor internaționale și naționale, acreditate ca observatori pentru monitorizarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016...
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Ordinului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice ,,Sisteme de radioacces de bandă largă. Cerinţe faţă de parametrii echipamentelor. Benzile de frecvenţe radio” . Setul de materiale este plasat pe pagina-web oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Proiecte în discuţie”. În acest sens, solicităm prezentarea opiniilor, propunerilor şi recomandărilor Dvs la acest proiect care urmează să...
AVIZ privind iniţierea procesului de consultare publică a proiectului Ordinului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice RT 3837070-006 :2010 ,,Criterii de planificare şi coordonare ale frecvenţelor radio din serviciul fix şi mobil în banda 29,7 MHz-3GHz ’’ Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Ordinului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice RT 3837070-006:...
Anunţ privind iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative . Setul de materiale este plasat pe pagina web oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „ Consultări publice ”. Recomandările Dumneavoastră referitor la proiectul de lege pot fi expediate...
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii de Guvern privind Cerințele minime pentru asigurarea securității cibernetice a sistemelor și resurselor informaționale, echipamentelor și produselor program . Setul de materiale este plasat pe pagina web oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”. Recomandările Dumneavoastră referitor la proiectul Hotărîrii Guvernului pot fi expediate la următoarea adresă electronică: veronica.stratan@mtic.gov.md . Termenul limită pentru recepţionarea...
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Ordinului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor cu privire la modificarea şi completareaReglementării tehnice „Televiziune digitală. Sisteme, parametri de bază şi metode de măsurări” . Setul de materiale este plasat pe pagina-web oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „ Proiecte în discuţie ”. În acest sens, solicităm prezentarea opiniilor, propunerilor şi recomandărilor Dvs la acest proiect care urmează să fie expediate pînă la data de 29...

Pagini