A A A

Anunţ privind iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Setul de materiale este plasat pe pagina web oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”.

Recomandările Dumneavoastră referitor la proiectul de lege pot fi expediate la următoarea adresă electronică: andrei.cusca@mtic.gov.md .

Termenul limită pentru recepţionarea recomandărilor este 7 iulie 2016.

Persoana de contact – Andrei Cușcă, Șef-adjunct Direcție, tel. 022 251-124.