A A A

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii de Guvern privind Cerințele minime pentru asigurarea securității cibernetice a sistemelor și resurselor informaționale, echipamentelor și produselor program.

Setul de materiale este plasat pe pagina web oficială MTIC, compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”.

Recomandările Dumneavoastră referitor la proiectul Hotărîrii Guvernului pot fi expediate la următoarea adresă electronică: veronica.stratan@mtic.gov.md .

Termenul limită pentru recepţionarea recomandărilor este 18 mai 2016.

Persoana de contact – Veronica Stratan, consultant principal, tel. 022 251-162, e-mail: veronica.stratan@mtic.gov.md .