A A A

Publicaţii

Promovare

TITLULADNOTAREDOWNLOAD

IDC CEMA RESEARCH PRESENTS
Moldova Moving into the Premier
League of IT Nearshoring

 

 

 

Competitiveness Assessment of Moldovan IT Services Industry

Chisinau-based software development firm ISD is small but powerful. Its primary team of developers has exceptional expertise in core programming languages and platforms. They also specialize in voice recognition technology, giving them a competitive edge when it comes to key tasks such as speaker recognition, speaker adaptation, phonetic transcript creations, and support for different dialects. By deploying an agile customer-focused development methodology, they have secured contracts in the Netherlands, Germany, Belgium, Spain, Finland, and other European Union (EU) countries. Marquee clients include global powerhouses DHL, Xerox, Ford, Estee Lauder, and LG. 

 

 

 

 

 


White Paper: Value for Money with IT Operations in Moldova An IDC white paper sponsored by the USAID CEED II project on the advantageous costs and high levels of talent that make Moldova a potential IT development and services destination for Europe
Strategia naţională de dezvoltare a societății informaționale Moldova Digitală 2020 Strategia naţională de dezvoltare a societății informaționale Moldova Digitală 2020 are ca scop final asigurarea condiţiilor necesare pentru edificarea unei Societăţi Informaţionale Moderne în Republica Moldova. Acest document de politici trebuie să asigure realizarea obiectivelor de dezvoltare a Societăţii Informaţionale, luând ca bază "Agenda Digitală pentru Europa 2020", dar şi alte bune practici internaţionale în acest domeniu. Proiectul a fost iniţiat ca o continuare sectorială a Strategiei naţionale de dezvoltare "Moldova 2020", pentru a asigura durabilitate şi sinergie multisectorială pe orizontală, TIC fiind domeniul cu cea mai rapidă creştere şi cel mai puternic impact asupra creşterii celorlalte sectoare ale economiei naţionale.
IT Works in Moldova IT Works in Moldova Business friendly, the right skills, nearby - o informaţie vastă şi bine concentrată privind dezvoltarea şi atractivitatea pentru cooperare şi investiţii a sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) din Republica Moldova.
Prezentarea viceministrului TIC, Dona Scola, în cadrul Forul Investiţional Internaţional "Moldova – CEFTA – UE: Dialog, Comerţ, Investiţii" din 31 mai, 2012 Prezentarea din cadrul Forul Investiţional Internaţional "Moldova – CEFTA – UE: Dialog, Comerţ, Investiţii" se referă la oportunităţile pentru companiile TIC din Moldova şi avantajele pe care le poate oferi Moldova în comparaţie cu ţările din regiune.
Evaluarea competitivităţii pieţei TI din Moldova Competitiveness Assessment of the Moldovan IT Market, 2011 - un studiu de evaluare a competitivităţii pieţei IT din Moldova, finanţat de USAID şi proiectul CEED II, care are scopul de a consolida capacitatea întreprinderilor din Moldova, pentru a concura pe piaţa globală şi pentru a sprijini extinderea de industrii-cheie ale Republicii Moldova. Datele şi rezultatele acestui studiu pot servi drept un instrument pentru a înţelege constrângerile cheie ce ar putea afecta competitivitatea industriei IT din Moldova în viitorul apropiat, precum şi pentru a identifica măsurile corective necesare, care ar permite autorităţilor centrale de a depăşi aceste constrângeri.
Prezentarea sectorului TIC 2011 Prezentarea cuprinde informaţia făcută publică în cadrul Săptămânii TIC -2011. De asemenea, acest studiu reflectă performanţele şi realizările sectorului TIC atât la nivel naţional, cât şi internaţional. La sfârşitul prezentării sunt definiţi cei mai activi furnizori pe piaţa comunicaţiilor electronice, sarcinile de perspectivă şi obiectivele de dezvoltare.
Prezentarea viceministrului TIC, Dona Scola în cadrul sesiunii "Oportunitatile sectorului TIC al RM" din cadrul Forumului Moldovan Business Week 2010, din 22-25 iunie 2010  
Policies to Increase ICT Competitiveness and integrate Moldova in global ICT value chain.  

Pentru mai multe detalii pe tema promovarea sectorului TIC si atragerea investitiilor contactaţi-ne la investict@mtic.gov.md