A A A

Utilizarea partajată a infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a elaborat proiectul de lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice.

Proiectul vine să ajusteze cadrul legislativ naţional la dispoziţiile Directivei 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind  cadrul de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (directiva cadru) şi a Directivei 2002/77/CE a Comisiei din 16 septembrie 2002 privind concurenţa pe pieţele de reţele şi servicii de comunicaţii electronice.

Proiectul de lege are ca scop:

  • asigurarea accesului pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii/instalării, întreţinerii, demontării, înlocuirii sau transferării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora;
  • utilizarea partajată a elementelor de infrastructură reţelelor de comunicaţii electronice pentru asigurarea furnizării serviciilor publice către utilizatorii finali;
  • autorizarea construirii sau instalării reţelelor de comunicaţii electronice.

Prin promovarea acestei legi se încurajează dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice la nivel naţional şi  investiţiile în infrastructură, precum şi concurenţa între furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Totodată, prin stabilirea unor principii clare de determinare a tarifelor de exercitare a dreptului de acces pe proprietăţi vor fi reduse cheltuielile de construire/instalare, înlocuire sau mutare a reţelelor.

Stabilirea unui cadru legal adecvat în vederea construirii/instalării reţelelor de comunicaţii electronice şi a utilizării partajate a infrastructurii asociate acestor reţele constituie o condiţie esenţială în vederea promovării concurenţei în domeniul comunicaţiilor electronice.

Procesul de consultanţă privind elaborarea proiectului a fost desfăşurat în câteva etape de consultare publică. În cadrul Grupului de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător a fost examinată şi acceptată analiza preliminară a impactului de reglementare (AIR) la proiectul de lege. Totodată, în cadrul unui proiect de asistenta tehnică din partea Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) proiectul de lege a fost consultat de o echipă de experţi din Polonia. Proiectul de lege a fost apreciat pozitiv de către experţii UIT.

Proiectul de lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice a fost aprobat de către Guvern pe 7 octombrie 2015. În prezent, documentul se află în Parlament și urmează să fie propus pentru a fi votat în lectura a II-a.