A A A

Programul de Securitate Cibernetică

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, în comun cu autoritățile de profil, a elaborat Programul național al securității cibernetice a Republicii Moldova. Documentul a fost adoptat prin Hotărârea de  Guvern nr. 811 din 29 octombrie 2015.

Documentul are la bază prevederile Strategiei Naționale de dezvoltare a societății informaționale "Moldova Digitală 2020" și a Strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova. Programul național al securității cibernetice include 7 domenii de intervenție:

  • procesare sigură, stocare și accesare a datelor;
  • securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;
  • capacităţi de prevenire şi reacţie de urgenţă (CERT);
  • prevenirea şi combaterea criminalităţii cibernetice;
  • consolidarea capacităţilor de apărare cibernetică;
  • educaţie şi informare;
  • cooperare şi interacțiune internațională.

Documentul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, a Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, a Strategiei securității cibernetice a UE și a Recomandărilor Uniunii Internaționale a Telecomunicaţiilor referitoare la asigurarea securității cibernetice a rețelelor de comunicații electronice.

Cerințele minime obligatorii de securitate cibernetică 

Hotărîre privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică

Hotărîre privind  reorganizarea Întreprinderii de Stat "Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio"