A A A

Actele Ministerului

Actele Ministerului Dată Monitorul Oficial al RM PDF DOC
Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora” 87 29.10.2015 306-310/2237 din 13.11.2015
Ordin cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice „Parametrii tehnici de emisie a dispozitivelor cu rază mică de acţiune” 82 19.10.2015 297-300/2187 din 30.10.2015
Ordinul cu privire la recunoaşterea Organismului de Certificare a produselor din Telecomunicaţii, Informatică şi Poştă 76 25.09.2015
Ordinul cu privire la recunoaşterea Laboratorului de Încercări din cadrul Î.S. ,,Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” 75 25.09.2015
Ordin cu privire la aprobarea Reglementării tehnice RT 38370656-001:2015 “Cartele de identificare” 57 29.06.2015 nr.177-184/1186 din 10.07.2015
Ordinul pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea pașaportului diplomatic și pașaportului de serviciu 572-b-80/51 03.06.2015
Ordin cu privire la aprobarea Standardului Ocupaţional „Electromontor la repararea şi montarea liniilor de cablu” 20 16.03.2015 nr.74-77/541 din 27.03.2015
Ordin cu privire la tarifele pentru serviciile poştale internaţionale prestate de Î.S. „Poşta Moldovei” 17 06.03.2015 nr.59-66/465 din 13.03.2015
Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului privind receționarea cererilor pentru eliberarea adeverințelor de catre Intreprinderea de Stat ,,Centrul Resurselor Informaționale de Stat ,,Registru’’ prin Intermediul subdiviziunilor structurale ale Intrepr 86 6.10.2014 -
Ordinul cu privire la aprobarea unor regulamente cu privire la modul de casare, comercializare, conservare și deconservare a bunurilor întreprinderilor din subordinea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 66 15.07.2013 -

Pagini